Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

Hướng dẫn sử dụng sơn nước

Các sự cố sơn có thể xuất hiện trong suốt quá trình thi công sơn, tại thời điểm đóng cứng hoặc sau khi áp dụng. 95% toàn bộ các sự cố của sơn là do chuẩn bị bề mặt không đạt mà đã tiến hành sơn.
Dưới đây bạn sẽ tìm được một số lỗi về sơn điển hình và nguyên nhân tại sao nó sẩy ra. Xin hãy chú ý là có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự cố cho nên trong một số trường hợp đòi hỏi phải có nhiều kinh nghiệm để tìm một cách chính xác nguyên nhân.
Hướng dẫn sử dụng sơn nước
Hướng dẫn sử dụng sơn nước

Hướng dẫn thi công sơn nước

A. THI CÔNG BỘT TRÉT MASTIC

I. Chuẩn bị bề mặt:
a. Đối với bề mặt cũ:
Đối với bề mặt cũ đã quét vôi thì phải làm sạch các lớp vôi cũ, đảm bảo không còn bụi bám hoặc các chất làm giảm độ bám dính như dầu mỡ... Nếu bề mặt cũ khô quá thì nên làm ẩm trước khi thi công.


Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

Thi Công Sơn Nước - Quy trình và Cách thức

 

QUY TRÌNH, BIỆN PHÁP THI CÔNG BẢ, SƠN DULUX
 
Hiệu quả của các lớp sơn bả hoàn thiện phụ thuộc rất lớn vào sự chuẩn bị bề mặt và các phương pháp thi công đúng kỹ thuật.
Do vậy, với các loại bột bả và sơn Dulux cần phải thực hiện các bước sau:
Thi Công Sơn Nước
Thi Công Sơn Nước